Nedanstående process beskriver vår tjänst Verktygsupphandling i praktiken. I processen använder vi oss av de verktyg och erfarenheter som vi fått fram från ett stort antal verktygsupphandlingar.
Processen och tjänsten är generisk och kan tillämpas på olika typer av verktyg, oftast inom ramen för IT Service Management.

verktygsval

1. Behovsanalys

I behovsanalysen hjälper vi dig ta fram och rangordna de viktigaste kraven på verktyget. I det här läget är det viktigt att inte gå ner i detaljer utan att fokusera på det väsentliga. Både det som verktyget behöver stödja just nu, men även de behov som kan uppstå framöver.

2. Tänkbara leverantörer

Utifrån behovsanalysen väljer vi ut de leverantörer och produkter som har bäst förutsättningar att möta kraven. Vi begär in information från leverantörerna själva men nyttjar även andra källor som är relevanta för att skapa sig en bra bild av verktyget och förutsättningarna för att få det att fungera.
Från detta steg väljer vi ut ett mindre antal leverantörer som går vidare till nästa steg.

3. Skapa utvärderingsmodell 

Med stöd av Olingos mallar för utvärdering tar vi fram en modell som viktar olika kriterier och ger stöd för betygsättning. De områden som utvärderas:

  • Leverantörs leveransförmåga (kapacitet, support etc)
  • Ickefunktionella krav på verktyget (tillgänglighet, skalbarhet, säkerhet…)
  • Funktionella krav på verktyget (faktiska funktioner/scenarion)
  • Pris
  • Mjuka frågor (som inte täcks av övriga områden)

4. Utvärdering

Respektive leverantör och verktyg utvärderas. Beroende på situation används nedanstående metoder:

  • RFP – Leverantörer svarar på konkreta frågor
  • Demo och presentation – Leverantören får chansen att visa verktyget och förutsättningar
  • POC (Scenariobaserad fördjupning) – Leverantören får, utifrån ett givet scenario, påvisa verktygets förmåga
  • Referenssamtal – Samtal och/eller möte med jämförbar kund för att utvärdera både verktyget samt leverantörens förmåga

Utifrån den samlade bedömningen får varje verktyg/leverantör ett betyg mot varje utvärderingskriteria. Det totala resultatet sammanställs i utvärderingsmodellen.

5. Val av verktyg och leverantör

Utifrån det samlade resultatet väljs en eller två leverantörer ut till förhandling och avtalstecknande.

 

2016-03 Olingo-167-2-2
Kontakta Thomas Löwenthal för mer information om tjänsten.
thomas.lowenthal@olingo.se
Tel. 070 850 99 50