VERKSAMHETS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv styrning av organisation, tjänst, process och verktygsstöd. Vilka metoder, ramverk och modeller vi använder oss av baseras på dina behov och förutsättningar. Ofta tar vi stöd av ITIL®, pm3®, devops, Lean, cobit®, KCS® (Knowledge Centered Support) samt ISO/IEC 20000.

2016-03 Olingo-127-2-2
Kontakta Christian Johansson för mer information om tjänsten.
christian.johansson@olingo.se
070-630 80 09