Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Det som krävs är ofta en kombination av expertstöd och kompetensutveckling. Vi kombinerar gedigen erfarenhet kring förändringsledning med djup kompetens kring etablerade ramverk och modeller, som till exempel Devops, ITIL®, Lean, pm3® eller ADKAR®.
Vårt mål är att våra kunder ska utveckla sin egen förmåga att driva verksamhetsutveckling samt bygga in kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen.

Många CIO;er och IT-chefer refererar idag till en modell som Gartner kallar Bimodal IT. Kortfattat handlar den om att IT-organisationen måste uppfylla två roller:

  1. Vara ett aktivt stöd i verksamhetsutvecklingen genom att driva och stödja effektivare arbetsmetoder samt nya affärsmodeller, t.ex. via digitalisering
  2. Säkerställa att existerande IT-tjänster och tillhörande stöd håller hög kvalitet i form av hög tillgänglighet, bra support, effektiv ändringshantering etc

Den första rollen kan vi referera till som tjänsteutveckling och den andra kan vi kalla IT-leverans. De går hand i hand. För att ha tid med tjänsteutveckling behöver IT-leveransen fungera bra. Genom att  skapa effektivitet i styrning, ledning och arbetssätt kan tid och resurser frigöras för tjänsteutveckling och affärsstöd.

Olingo har, tillsammans med SP-Science Partner, tagit fram ett koncept för tjänsteutveckling och innovation som kallas Innovation Spark. Ta kontakt med oss för att höra mer om den.