TILLFÄLLIG BEMANNING

Många av Olingos kunder anlitar då och då en av våra konsulter som tillfällig ersättare i linjen, eller för ett tidsbegränsat projekt. Fördelarna är flera. I många fall handlar det helt enkelt om att täcka upp för vakanser pga föräldraledighet, personalomsättning, omorganisation, sjukdom, ny roll som ska etableras, etc.
Andra fördelar med en konsult från Olingo är att både medarbetare och organisation kompetensförstärks. Kunskapsöverföringen sker löpande och vår konsult delar med sig av erfarenheter från många av Olingos olika uppdrag. En person som kommer in tillfälligt har lättare att fokusera på vad som är bäst för verksamheten eftersom hen inte sitter fast i andra interna projekt eller leveranser. Vi hjälper våra kunder med kvalificerade konsulter som tjänstgör inom ramen för IT management och IT Service Management. Välkommen att höra av dig.

Exempel på roller vi bemannar:

  • Servicedeskchef
  • Service Delivery Manager
  • Förvaltningsledare
  • Processledare
  • Tjänsteägare
  • Projektledare

 

2016-03 Olingo-127-2-2

Kontakta Christian Johansson för mer information om tjänsten.
christian.johansson@olingo.se
070-630 80 09