Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som agerar i ledande och strategiska positioner i en IT-organisation
Förkunskaper: Inga förkunskapskrav men erfarenhet av ledning och styrning av IT-verksamhet är en fördel
Certifiering: Kursen har ingen certifiering

IT-styrning i ett nötskal

IT-styrning handlar om att etablera ramar och styrmedel för att skapa en IT-leverans som både är effektiv och samtidigt efterlever de lagar och policies som organisationen har att förhålla sig till. Ett ledningssystem beskriver de policies, roller, processer som krävs för att skapa och följa upp IT-leveransen. Ledningssystemet beskriver även de mål och mätetal som IT-organisationen ska arbeta med.
I samband med att allt fler organisationer anammar ett agilt arbetssätt ställs nya krav på ledningssystemet. Det måste värna säkerhet och kvalitet men samtidigt tillåta en snabb förändringstakt.

Kursupplägg

Kursen IT-styrning för agil verksamhet visar hur olika koncept, ramverk och modeller kan tillämpas för att skapa en effektiv styrning.
Det blir tydligt hur mål, mätetal, policies, processer och roller hänger samman. Utöver de teoretiska förklaringarna av modeller och ramverk får deltagaren möjlighet att tillämpa kunskaperna i verklighetstrogna övningar.
Deltagarna involveras kontinuerligt i kursen och uppmuntras bidra med frågor och egna erfarenheter.

Dag 1:
Övergripande om IT-styrning
• Vad menas med IT-styrning
• Skillnad mellan styrning (governance) och ledning (management)
• Vad behöver komma på plats (mål, roller, policies, processer, uppföljning)?
• Vikten och värdet av effektiv styrning
Styrmodeller
• Etablering av styrmodell (införande)
• Underhåll och utveckling av styrmodell

Dag 2:
Centrala ramverk och modeller för styrning, exempelvis
• ISO/IEC 38500
• Cobit
• RACI
• Balanced Scorecard
Workshop
Case-baserad övning i grupper för att skapa effektiv styrning

Kursmål

Efter kursen förväntas du:

  • Förstå de olika komponenter som bör ingå i ett ledningssystem för IT
  • Vara bekant med etablerade ramverk och modeller kopplade IT-styrning
  • Känna dig bekväm med att etablera eller förädla ett effektivt ledningssystem för IT-styrning

Kontakta oss för mer information.
Kursen levereras i samarbete med IFI. Anmälan sker via deras hemsida.

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser