SERVICE OFFERINGS AND AGREEMENTS

Målgrupp: Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar med definition och beskrivning av IT-tjänster samt etablering av avtal, t.ex. SLA-avtal.

Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Service Design och ITIL Service Strategy böckerna under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.

Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringen ITIL Service Capability – Service Offerings and Agreements (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: Kursmaterialet är digitalt på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 4 dagar.
Pris: 25 875 SEK exkl. moms.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se


Kursen ger dig en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om tjänstedefinition och avtalsfrågor. Du får chansen att öva på att skapa SLAer och tjänstekataloger men även skapa business case för tjänster, baserat på specifika scenarios.
Det här är en praktisk kurs för dig som arbetar i gränssnittet mellan IT och verksamheten (kunden) eller leverantörer.
Observera att vissa av våra fördjupningskurser levereras på tre geografiska platser samtidigt men med kursledare på en plats, dvs två av tre platser följer kursen via bildskärm och annan modern teknik (avancerat men funkar!). Ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få reda på  ifall detta gäller just din kurs.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande begrepp och principer
  • Verktygsrelaterade frågor
  • Roller och organisation
  • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker
  • Service Portfolio Management (process)
  • Service Catalogue Management (process)
  • Service Level Management (process)
  • Demand Management (process)
  • Supplier Management (process)
  • Financial Management (process)

Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser