SERVICE DESIGN

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som jobbar med att definiera tjänsteinnehåll och att etablera avtal och SLAer men även till dig som jobbar med de driftrelaterade processerna.

Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Service Design boken under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.

Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringen ITIL Service Design (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: Kursmaterialet är digitalt på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 3 dagar.
Pris: 20 450 SEK exkl. moms.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

Service Design är en bred kurs som täcker flera områden. Dels kundgränssnittet (tjänstekatalog, SLAer) och leverantörsgränssnittet men även delar som design och uppföljning av tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Kursen riktar sig till alla som är med i kravställning på, samt utformning av, IT-tjänster.
Observera att vissa av våra fördjupningskurser levereras på tre geografiska platser samtidigt men med kursledare på en plats, dvs två av tre platser följer kursen via bildskärm och annan modern teknik (avancerat men funkar!). Ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få reda på  ifall detta gäller just din kurs.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande begrepp och principer
 • Verktygsrelaterade frågor
 • Införanderelaterade frågor
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker
 • Leveransmodeller
 • Design Coordination (process)
 • Service Level Management (process)
 • Service Catalogue Management (process)
 • Supplier Management (process)
 • Capacity Management (process)
 • Availability Management (process)
 • Information Security Management (process)
 • IT Service Continuity Management (process)

Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser