PLANNING, PROTECTION AND OPTIMIZATION

Målgrupp: Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv.

Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Service Design boken under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.

Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringen ITIL Service Capability – Planning, Protection & Optimization (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: Kursmaterialet är digitalt på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 4 dagar.
Pris: 25 875 SEK exkl. moms.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

Du får en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som rör säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen. Du får svar på frågor om hur tillgänglighet ska planeras och mätas på bästa sätt samt varför det är så viktigt med kontinuitetshantering.
Observera att vissa av våra fördjupningskurser levereras på tre geografiska platser samtidigt men med kursledare på en plats, dvs två av tre platser följer kursen via bildskärm och annan modern teknik (avancerat men funkar!). Ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få reda på  ifall detta gäller just din kurs.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande begrepp och principer
 • Verktygsrelaterade frågor
 • Roller och organisation
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker
 • Mätning och uppföljning
 • Availability Management (process)
 • Capacity Management (process)
 • Demand Management (process)
 • Risk Management (process)
 • IT Service Continuity Management (process)
 • Information Security Management (process)

 Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser