OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYSIS

Målgrupp: Den här kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med användarsupport och de processer som Service Desk ansvarar för.

Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Service Operation boken under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.

Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringenITIL Service Capability – Operational Support and Analysis (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: Kursmaterialet är digitalt på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 4 dagar.
Pris: 25 875 SEK exkl. moms.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

Ger dig en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om användarsupport. Kursen vänder sig till dig som vill göra praktiska övningar kopplat supportprocesserna, men även de mjukare delarna av användarsupport. Stor del av utbildningen ägnas åt diskussioner och case studies.
Observera att vissa av våra fördjupningskurser levereras på tre geografiska platser samtidigt men med kursledare på en plats, dvs två av tre platser följer kursen via bildskärm och annan modern teknik (avancerat men funkar!). Ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få reda på  ifall detta gäller just din kurs.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande begrepp och principer
 • Verktygsrelaterade frågor
 • Roller och organisation
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker
 • Mätning och uppföljning
 • Service Desk (funktion)
 • Event Management (process)
 • Incident Management (process)
 • Access Management (process)
 • Request Fulfilment (process)
 • Problem Management (process)
 • Technical Management (funktion)
 • Application Management (funktion)
 • IT Operations Management (funktion)

 Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser