Föreläsare från Olingo och Advokatfirmorna Vinge & Fylgia.

Målgrupp: Beslutsfattare inom IT och verksamheten
Tid: Frukost från 08.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 10.00.
Mellan 10.00 och 10.30 finns möjlighet till fördjupning och frågor.
Pris: Kostnadsfritt.

EU:s Dataskyddsförordningen GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL, och kommer innebära att många företag behöver göra omfattande förändringar av IT-systemen och de interna processerna samt utbilda stora delar av personalstyrkan.
De nya reglerna omfattar bland annat:

  • Förenklad åtkomst till egna personuppgifter: Enskilda kommer att få mer information om hur deras uppgifter behandlas. Informationen bör göras tillgänglig på ett klart sätt och vara lättförståelig.
  • Rätt till uppgiftsportabilitet: Det kommer att bli lättare att överföra personuppgifter mellan tjänsteleverantörer.
  • Tydligare ”rätt att bli bortglömd”: Om en person inte längre vill att uppgifterna ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för att behålla dem, ska de raderas.
  • Rätten att få veta när dina uppgifter har hackats: Företag och organisationer måste exempelvis till den nationella tillsynsmyndigheten anmäla allvarliga personuppgiftsbrott snarast möjligt så att användarna kan vidta lämpliga åtgärder.

Den nya lagen kommer kräva nya och uppdaterade processer, roller och rutiner. Seminariet beskriver vad du behöver tänka på och hur arbetet kan läggas upp.

 

2016-03 Olingo-188-2-2
Ammi Södergård är Olingo-konsult med compliance (regelefterlevnad) som specialistområde.

Nicklas Vinge
Nicklas Thorgerzon är advokat på Advokatfirman Vinge. Han är specialiserad på juridik inom området integritetsskydd och behandling av personuppgifter.


Katarina Lindgren är advokat på Advokatfirman Fylgia. Hon är specialiserad på juridik inom bland annat områdena Personuppgiftslagen och dataskyddsfrågor, IT-rätt samt Bolagsrätt. 

September

Inga händelser

Oktober

Inga händelser

November

Inga händelser

December

Inga händelser

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

September

Inga händelser

Oktober

Inga händelser

November

Inga händelser

December

Inga händelser

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser