“En bra mix av ITIL och pm3. Kursen gav utrymme för dialog runt deltagarnas erfarenheter och frågeställningar”
Marie Wirkestrand, KPMG”

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som arbetar med både ITIL och pm3, eller
har för avsikt att göra det, och som vill förstå hur dessa kan tillämpas så att de samverkar på ett effektivt sätt.

Förkunskaper: En grundläggande förståelse för ITIL och pm3.

Certifiering: För denna kurs finns ingen certifiering.

Språk: Kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 1 dag.

Pris: 4 900 SEK exkl. moms.
Kursen beskriver hur ramverket ITIL och förvaltningsmodellen pm3 kan samverka på ett effektivt sätt. Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och workshop med konkreta exempel på hur du får pm3 och ITIL att samverka i din verksamhet. Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är centrala i kursupplägget och målet är att du som deltar ska få praktiska och direkt tillämpbara tips med dig hem. Kursen beskriver grunderna med respektive ramverk/modell och du får en god förståelse för hur de skiljer sig åt och vad som förenar dem.

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Sammanfattning av ITIL och pm3
  • Skillnader och överlapp
  • Samverkan mellan ITIL och pm3 – konkreta tillämpningar och tips

 

ITIL vs pm3

 

OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Ladda ner kursbeskrivning

 

December

Inga händelser

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

23Maj09:00- 17:00ITIL OCH PM3 I SAMVERKAN09:00 - 17:00 STOCKHOLM CITY, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:ITIL® OCH PM3® I SAMVERKAN,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT