Förvaltningsstyrning

“Kursen skapade en bra förståelse för förvaltningsstyrning och hur ITIL och pm3 samverkar. Kursen gav utrymme för dialog runt deltagarnas erfarenheter och frågeställningar
Marie Wirkestrand, KPMG”

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som vill etablera, eller redan har etablerat, en modell för förvaltnignsstyrning. Utbildningen beskriver hur relevanta ramverk och modeller, som ITIL och pm3, kan användas som stöd i arbetet.

Förkunskaper: Inget krav men en grundläggande förståelse för ITIL och pm3 är bra.

Certifiering: För denna kurs finns ingen certifiering.

Språk: Kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 1 dag,  9.00-17.00.

Pris: 4 900 SEK exkl. moms

Kursen beskriver vad en förvaltningsstyrningsmodell är och hur den kan byggas upp. Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och workshop med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningen av IT-tjänster att fungera i din verksamhet. Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är centrala i kursupplägget och målet är att du som deltar ska få praktiska och direkt tillämpbara tips med dig hem. Kursen beskriver grunderna med respektive ramverk/modell och du får en god förståelse för hur de skiljer sig åt och vad som förenar dem.

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Förvaltningsstyrning – grunderna
  • Sammanfattning av ITIL och pm3 och vilket stöd dessa ramverk och modeller kan ge
  • Etablering av förvaltningsstyrning
  • Konkreta tillämpningar och tips

 

OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

En tidigare version av denna kurs hette “ITIL och pm3 i samverkan”

Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

23Maj09:00- 17:00Förvaltningsstyrning09:00 - 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:ITIL® OCH PM3® I SAMVERKAN,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

Juni

Inga händelser