Kursens fullständiga namn är “ITIL-ramverket – en övergripande förståelse med juridiska reflektioner”

Målgrupp:  Kursen vänder sig till dig som vill ha en övrgripande förståelse om ITIL-ramverket. Kursen är lämplig för dig som är inblandad i leverans, kravställning eller beställning av IT-tjänster, oberoende av om du arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Förkunskaper: Inga

Certifiering: Ingen

Kurslängd: 1 dag
Pris: Kursen arrangeras av IFI. Ta kontakt med IFI för anmälan och prisuppgifter.

Grundläggande kurs som syftar till att utgöra en introduktion till ITIL. Målsättningen är att kursen ITIL ramverket – en övergripande förståelse med juridiska reflektioner ska ge ett bra stöd i arbetet att beställa och leverera olika slags IT-tjänster. Utförlig kursdokumentation ingår.

Följande delar hanteras i kursen:

  • Introduktion till ITIL och IT Service Management
  • Fem faser och ett antal processer
  • Nyckelprocesser i ITIL
  • Framgångsfaktorer