ITIL® INSPIRATION AND AWARENESS

Målgrupp: IT personal, IT och företagsledare, IT-konsulter, Utvecklare, etc som behöver förstå ITIL som koncept men inte behöver lära sig de ingående processerna.

Förkunskaper: Erfarenhet och kunskap av IT-miljöer är användbart men inte nödvändigt.

Certifiering: För denna kurs finns ingen certifiering.

Språk: Kursmaterialet är på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 1 dag.
Pris: 6 500 SEK exkl. moms.

En kurs för dig som vill förstå nyttan med ITIL och få en övergripande förståelse för struktur och innehåll i ITIL-böckerna. Kursen ger dessutom många bra tips om hur man tillämpar ITIL praktiskt samt vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns vid införandet av ITIL. Kursen vänder sig till säljpersonal, kundrepresentanter, leverantörer etc som behöver förstå ITIL som koncept men inte behöver lära sig de ingående processerna. Kursen erbjuder inga möjligheter till certifiering.

Kursen hålls på svenska men materialet är på engelska.

Följande delar hanteras i kursen:

  • Nyttan med ITIL och IT Service Management
  • Hur man kopplar ITIL till kundens verksamhet och behov
  • Övergripande om innehållet i de fem kärnböckerna
  • Förståelse för vad som menas med process och andra nyckelkoncept i ITIL
  • Utmaningar och fallgropar i arbetet med ITIL samt vid införandet

Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser