IT-BESTÄLLARE – SAMVERKAN MED LEVERANTÖR

Konsten att skapa ett lyckat samarbete
Målgrupp: Kravställare, IT-chefer, IT-upphandlare och alla andra som beställer IT-tjänster. 
Tid: Frukost från 08.00, seminariet pågår mellan 8.30 och 10.00.
Mellan 10.00 och 10.30 finns möjlighet till fördjupning och frågor.
Pris: Kostnadsfritt

Under det här seminariet beskriver vi vad som är viktigt att tänka på vid kravställning och avtalstecknande för att alla parter ska bli nöjda med det fortsatta samarbetet. Vi går bland annat igenom roller, rapportering, uppföljning, processgränssnitt och samarbeten med underleverantörer.

Seminariet levereras endast som företagsanpassat seminarium på plats hos kund. Kontakta oss för mer information.

Januari, 2018

Det är här i vårt Kalendarium som du söker efter och anmäler dig till våra populära utbildningar och seminarier.

Inga händelser