OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som på något sätt är ansvarig för organisationens hantering av personuppgifter, eller ansvarig för att organisationen uppfyller de krav som ställs
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar.
Certifiering: Ingen certifiering.
Kurslängd: 2 dagar
Pris kurs: 11 900 SEK
Kursmaterial: I kursavgiften ingår kursmaterial med de exempel som används för anpassningsarbetet i praktiken, samt en utskriven version av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursen är framtagen och levereras genom ett samarbete mellan Olingo och Advokatfirmorna Vinge och Fylgia.
Kursen ger en god introduktion till EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) och en överblick av både skillnader och gap mellan svenska PUL (Personuppgiftslagen) och GDPR. Under kursen går vi bland annat igenom hur projektarbetet med anpassningen till den nya lagen kan planeras och genomföras.
Kursens inledande dag är mer teoretiskt inriktad, medan dag två i stora delar är övnings-baserad i syfte att deltagarna ska få med sig både kunskap och exempel i hur det praktiska anpassningsarbetet framgångsrikt kan läggas upp och bedrivas.
Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.

Följande delar hanteras i kursen:

 • Fördjupad introduktion till GDPR, inklusive skillnader och gap jämfört med PUL
 • Projektarbetet i praktiken – exempel, övningar och diskussioner
  • Informationsfas ledning och nyckelroller
  • Dokumenterat nuläge och gap-analys
  • Anpassningsarbetet
 • Hur bevisa efterlevnad av GDPR
  • Anpassade ledningsdokument, policys och riktlinjer
  • Anpassade system och tjänster
  • Anpassade processer, rutiner och checklistor

Du kan ladda ner ett mer detaljerat faktablad om kursen.


Ammi Södergård, Olingo Consulting

Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge

Katarina Lindgren, Advokatfirman Fylgia

 

September

Inga händelser

Oktober

18Okt - 19Okt 1809:00Okt 19GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (19) STOCKHOLM CITYUTBILDNING:GDPR Grundkurs

November

Inga händelser

December

11Dec - 12Dec 1109:00Dec 12GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (12) STOCKHOLM CITYUTBILDNING:GDPR Grundkurs

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser