OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som på något sätt involveras i anpassningsarbetet till GDPR, eller är ansvarig för att organisationen uppfyller de krav som GDPR ställer på organisationens hantering av personuppgifter.

Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar.
Certifiering: Ingen certifiering.
Kurslängd: 2 dagar
Pris kurs: 11 900 SEK
Kursmaterial: I kursavgiften ingår kursmaterial med exempel som kan användas i anpassningsarbetet, samt en utskriven version av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursen är framtagen och levereras genom ett samarbete mellan Olingo och Advokatfirmorna Vinge och Fylgia, samt bygger på erfarenheter och exempel från Olingos 20-tal pågående GDPR-uppdrag.
Kursen ger en god introduktion till EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) och en överblick av både skillnader och gap mellan svenska PUL (Personuppgiftslagen) och GDPR. Under kursen går vi bland annat igenom hur projektarbetet med anpassningen till den nya lagen kan planeras och genomföras.
Kursens inledande dag är mer teoretiskt inriktad, medan dag två i stora delar är diskussions- och övnings-baserad i syfte att deltagarna ska få med sig kunskap om hur man förbereder sig och kan gå tillväga för anpassningen till GDPR.
Efter kursen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i såväl planering som genomförande av anpassningsarbetet till GDPR.

Följande delar hanteras i kursen:

 • Fördjupad introduktion till GDPR, inklusive skillnader och gap jämfört med PUL
 • Projektarbetet i praktiken – exempel, övningar och diskussioner
  • Informationsfas ledning och nyckelroller
  • Dokumenterat nuläge och gap-analys
  • Anpassningsarbetet
 • Hur bevisa efterlevnad av GDPR
  • Anpassade ledningsdokument, policys och riktlinjer
  • Anpassade system och tjänster
  • Anpassade processer, rutiner och checklistor

Du kan ladda ner ett mer detaljerat faktablad om kursen.


Ammi Södergård, Olingo Consulting

Nicklas Thorgerzon, Advokatfirman Vinge

Katarina Lindgren, Advokatfirman Fylgia

Per Ditzinger, Olingo Consulting

 

 

 

 

 

 

 

Januari

31Jan - 1FebJan 3109:00Feb 1- 16:30GDPR I teorin och praktiken09:00 - (Februari 1) 16:30 Svea Konferens, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

Februari

31Jan - 1FebJan 3109:00Feb 1- 16:30GDPR I teorin och praktiken(Januari 31) 09:00 - (Februari 1) 16:30 Svea Konferens, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

21Feb - 22Feb 2109:00Feb 22GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (22) STOCKHOLM CITY, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

Mars

14Mar - 15Mar 1409:00Mar 15GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (15) STOCKHOLM CITY, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

April

18Apr - 19Apr 1809:00Apr 19GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (19) STOCKHOLM CITY, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

Maj

17Maj - 18Maj 1709:00Maj 18GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (18) STOCKHOLM CITY, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs

Juni

27Jun - 28Jun 2709:00Jun 28GDPR I teorin och praktiken09:00 - 16:30 (28) Svea Konferens, Holländargatan 10, StockholmUTBILDNING:GDPR Grundkurs