FÖRVALTNINGSETABLERING

För att lyckas hålla en effektiv leverans krävs effektiva tjänster, processer och stödverktyg. Men hur får man ihop dessa delar? Och hur säkerställer man att organisationens olika delar och roller samverkar på ett effektivt sätt? Vi använder oss av etablerade ramverk som ITIL, cobit och pm3 för att hjälpa våra kunder att etablera en effektiv styr- och förvaltningsmodell.

Det uppdrag vi utför hos Lernia utgör ett exempel.

Ola
Kontakta Ola Källgården för mer information om tjänsten.
ola.kallgarden@olingo.se
Tel. 073 988 77 50