GAP-analys

Olingo har designat en tids- och kostnadseffektiv tvåstegstjänst som i ett första steg ger ledning och nyckelpersoner ökad insikt i hur den nya EU-förordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), påverkar er och vad det innebär för IT och andra funktioner i organisationen. Tjänsten är mycket uppskattad, vi är för närvarande (nov 2017) i 20-talet pågående GDPR-uppdrag. Gemensamt tar vi fram vad som omfattas, vad som behöver säkerställas och vad som behöver göras. Som leverabel inkluderas även förslag över tidplan för att ni våren 2018 ska uppfylla förordningens krav.

>>Läs mer om steg 1

I ett andra steg genomförs en GAP-analys mot GDPR och med stöd av internationella standards för Informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och Kvalitet (ISO 9001). Analysen omfattar bland annat organisationen, dess förutsättningar, ledarskap och åtaganden, planering och förändring, resurser, infrastruktur, processmiljö, dokumentation och uppföljning. Rapporten ger bl a en lista över bedömd uppfyllnadsgrad av kontroller och krav, fördelningar, rekommendationer för effektiv prioritering och beslut, qick wins, risker och fallgropar.
>>Läs mer om steg 2

Ladda ner fullständig beskrivning av tjänsten

Olingos specialist som genomför workshop och GAP-analys är senior verksamhetskonsult med erfarenhet av bl a Informationssäkerhet, Kvalitéts- och Riskhantering.

Dataskyddsombud (Data Protection Officer)

Från maj 2018 kommer vi erbjuda tjänsten Dataskyddsombud. Rollen är obligatorisk för många organisationer och Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, har annonserat att organisationer som berörs kan anlita externt stöd för att fylla rollen. Beskrivning av tjänsten kommer inom kort men om du är nyfiken så går det bra att ta kontakt med oss redan nu.

Seminarier och utbildningar

>> Kostnadsfritt frukostseminarium om GDPR

>> GDPR – I teorin och praktiken (tvådagarskurs) 

 

2016-03 Olingo-188-2-2
Ammi Södergård är Olingo-konsult med compliance (regelefterlevnad) och GDPR som specialistområde. Du når henne på ammi.sodergard@olingo.se

 

Per Ditzinger är Olingo-konsult med specialisering inom Informationssäkerhet, compliance och Access Management.
Per har många års erfarenhet från verksamhet med rikets hårdaste informationssäkerhetskrav. Du når honom på per.ditzinger@olingo.se

 

 

2016-03 Olingo-167-2-2
Kontakta Thomas Löwenthal för mer information om tjänsten.
thomas.lowenthal@olingo.se
Tel. 070 850 99 50