Studera när och där det passar dig

Våra e-Learningkurser passar dig som har svårt att få in en schemalagd kurs i kalendern. Här bestämmer du själv var och när du vill ta del av utbildningen. Kanske behöver du fräscha upp kunskaperna från en kurs du gick för ett tag sedan eller så vill du kanske bättra på dina kunskaper inför en större utbildningsinsats?

Just nu erbjuder vi en egenutvecklad version av ITIL Inspiration and Awareness på svenska och engelska. Filmen ovan visar smakprov från kursen, först på engelska och sen på svenska.

Förutom denna e-Learningkurs erbjuder vi även skräddarsydda kurser utefter dina behov. Kursen byggs upp kring ljud och bild och med en tydlig pedagogik. Beroende på kurs och upplägg ingår även:

  • Ett flertal exempel och illustrationer för att stärka det teoretiska budskapet
  • Interaktiva frågor för att säkerställa förståelse
  • Tydliga inledningar och sammanfattningar för att knyta ihop viktiga kursavsnitt
  • Smidig navigation mellan, och inom, kursavsnitten
  • Tydlig markering av avklarade kursavsnitt
  • Lärarstöd på distans (beroende av kurs)

Kontakta oss för mer information.

Ladda ner kursbeskrivning