OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill få en djupare kunskap om hur DevOps ska användas i praktiken
Förkunskaper: DevOps Fundamentals certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar, 9.00-18.30 (OBS – långa dagar!)
Pris kurs inkl. certifiering: 16 890 SEK

Certifieringsförberedande: Certifiering ingår.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

DevOps Practitioner är fördjupningskursen till DevOps Fundamentals. Medan Fundamentals-kursen beskriver vad DevOps är så ger denna kurs praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen. Kursen utgår från fyra skills areas – teambuilding, leadership, courage samt continuous improvment –  och beskriver hur var och en av dessa områden bör addresseras.
Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Om DevOps:

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

 

DevOps kurser

Oktober

Inga händelser

November

9Nov - 10Nov 908:30Nov 10DevOps Practitioner08:30 - 18:30 (10) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps Practitioner,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

December

Inga händelser

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser