OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om de kompetenser som krävs för att få DevOps att fungera i praktiken
Förkunskaper: DevOps Fundamentals certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar, 9.00-17.30 (OBS – långa dagar!)
Pris kurs inkl. certifiering: 16 890 SEK

Certifieringsförberedande: Certifiering ingår.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

DevOps Practitioner är fördjupningskursen till DevOps Fundamentals. Medan Fundamentals-kursen beskriver vad DevOps är så ger denna kurs praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen. Kursen utgår från fyra skills areas – teambuilding, leadership, courage samt continuous improvment –  och beskriver hur var och en av dessa områden bör addresseras. Observera att fördjupning inom respektive expertisområde inte ingår i kursen. Den fördjupningen sker i Specialization-kurserna (se diagram nedan).
Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Om DevOps:

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

 

DevOps kurser

December

Inga händelser

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

13Mar - 14Mar 1309:00Mar 14DevOps Practitioner & Certification09:00 - 17:30 (14) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps Practitioner,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

13Mar - 14Mar 1309:00Mar 14DevOps Practitioner & Certification - Remote Classroom09:00 - 17:30 (14) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps Practitioner,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

April

Inga händelser

Maj

30Maj - 31Maj 3009:00Maj 31DevOps Practitioner & Certification09:00 - 17:30 (31) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps Practitioner,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

30Maj - 31Maj 3009:00Maj 31DevOps Practitioner & Certification - Remote Classroom09:00 - 17:30 (31) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps Practitioner,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT