Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper eller certifieringar
Certifiering: Ingen certifiering
Kurslängd: 1 dag
Pris kurs: 6 500 SEK

Kursmaterial

Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår

*Digitalt material levereras och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala materialet går det bra att köpa via Info@olingo.se

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.
Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Om DevOps:

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

 

DevOps team

 

Januari

29Jan09:30- 17:00DevOps Introduktion09:30 - 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

16Apr09:30- 17:00DevOps Introduktion09:30 - 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

16Apr09:30- 17:00DevOps Introduktion Remote Classroom09:30 - 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

Maj

4Maj09:30- 17:00DevOps Introduktion09:30 - 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

4Maj09:30- 17:00DevOps Introduktion Remote Classroom09:30 - 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

29Maj09:30- 17:00DevOps Introduktion09:30 - 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

29Maj09:30- 17:00DevOps Introduktion Remote Classroom09:30 - 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

Juni

25Jun09:30- 17:00DevOps Introduktion09:30 - 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION

25Jun09:30- 17:00DevOps Introduktion Remote Classroom09:30 - 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps INTRODUKTION