OBS – Samtliga våra utbildningar kan även levereras som företagsinterna utbildningar. Vi har då även möjlighet att skräddarsy upplägg efter era behov!

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill förstå DevOps och de underliggande principerna, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning
Förkunskaper: Inga krav på förkunskaper.
Kurslängd: 3 dagar
Pris kurs inkl. certifiering: 21 890 SEK

Certifieringsförberedande: Certifiering ingår. Notera att certifieringen är en förutsättning för att ta sig vidare mot högre certifieringsnivåer inom DevOps.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens, men går även bra att skriva ut själv.
DevOps Fundamentals är den grundläggande kursen i organisationen DASAs certifieringsprogram. Den beskriver hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling. Under kursens gång avlivas även ett antal myter kring DevOps.
Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

Om DevOps:

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

 

DevOps kurser

November

Inga händelser

December

4Dec - 6Dec 409:30Dec 6DevOps Fundamentals & Certification09:30 - 17:00 (6) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

4Dec - 6Dec 409:30Dec 6DevOps Fundamentals & Certification - Remote Classroom09:30 - 17:00 (6) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

4Dec - 6Dec 409:30Dec 6DevOps Fundamentals & Certification - Remote Classroom09:30 - 17:00 (6) MALMÖ, Stora Varvsgatan 6a, MalmöUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

Januari

30Jan - 1FebJan 3009:30Feb 1- 17:00DevOps Fundamentals & Certification09:30 - (Februari 1) 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

30Jan - 1FebJan 3009:30Feb 1- 17:00DevOps Fundamentals & Certification remote classroom09:30 - (Februari 1) 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

Februari

30Jan - 1FebJan 3009:30Feb 1- 17:00DevOps Fundamentals & Certification(Januari 30) 09:30 - (Februari 1) 17:00 Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

30Jan - 1FebJan 3009:30Feb 1- 17:00DevOps Fundamentals & Certification remote classroom(Januari 30) 09:30 - (Februari 1) 17:00 Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

Mars

7Mar - 9Mar 709:30Mar 9DevOps Fundamentals & Certification09:30 - 17:00 (9) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

7Mar - 9Mar 709:30Mar 9DevOps Fundamentals & Certification remote classroom09:30 - 17:00 (9) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

April

17Apr - 19Apr 1709:30Apr 19DevOps Fundamentals & Certification09:30 - 17:00 (19) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT

17Apr - 19Apr 1709:30Apr 19DevOps Fundamentals & Certification remote classrom09:30 - 17:00 (19) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:DevOps FUNDAMENTALS,ÖVRIGA KURSER OCH TJÄNSTER – ITIL OCH SERVICE MANAGEMENT