CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT

Målgrupp: Kursen vänder sig framför allt till dig som jobbar med förbättring och vidareutveckling av verksamheten samt rapportering och uppföljning.

Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Continual Service Improvement boken under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.

Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringen ITIL Service Lifecycle Management – CSI (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: Kursmaterialet är på digitalt på engelska men kursen hålls på svenska om inget annat är överenskommet.

Kurslängd: 3 dagar
Pris: 20 450 SEK exkl. moms.

Kursmaterial:
Digitalt* kursmaterial på Engelska ingår
*Digitalt material levereras med personlig licens och går inte att skriva ut
Om ni önskar utskrivet material utöver den digitala e-boken går det bra att köpa via Info@olingo.se

Kursen riktar sig primärt mot de roller i organisationen som jobbar med strategi, mätning och uppföljning.
Kursen beskriver ett antal modeller och metoder som ger bra i stöd för att omsätta organisationens strategi i tydliga mål och mätetal samt hur dessa ska följas upp.
Observera att vissa av våra fördjupningskurser levereras på tre geografiska platser samtidigt men med kursledare på en plats, dvs två av tre platser följer kursen via bildskärm och annan modern teknik (avancerat men funkar!). Ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få reda på  ifall detta gäller just din kurs.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande begrepp och principer
  • Verktygsrelaterade frågor
  • Införanderelaterade frågor
  • Utmaningar, framgångsfaktorer och risker
  • CSI-modellen
  • PDCA och andra modeller inom CSI
  • 7-step improvement process (process)

Ladda ner kursbeskrivning

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

23Apr - 25Apr 2309:30Apr 25CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT09:30 - 17:00 (25) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT,ITIL® LIFECYCLE

23Apr - 25Apr 2309:30Apr 25CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT - Remote Classroom09:30 - 17:00 (25) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT,ITIL® LIFECYCLE

Maj

Inga händelser

Juni

27Jun - 29Jun 2709:30Jun 29CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT09:30 - 17:00 (29) Informator, Karlavägen 108, 115 26 StockholmUTBILDNING:CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT,ITIL® LIFECYCLE

27Jun - 29Jun 2709:30Jun 29CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT - Remote Classroom09:30 - 17:00 (29) Informator Göteborg, Drakegatan 7, 412 50 GöteborgUTBILDNING:CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT,ITIL® LIFECYCLE