COBIT 5 – FOUNDATION

Målgrupp: Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-management och revisorer, IT-revisorer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, kvalitetsansvariga inom IT, processansvariga samt chefer i organisationer som tillhandahåller IT-tjänster.

Förkunskaper: Inga.

Certifiering: Kursen kan avslutas med en certifiering (extra avgift om 2 100 SEK exkl. moms tillkommer). Bokning måste ske minst 2 veckor före

själva tillfället. Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Språk: kursen och kursmaterialet är helt på engelska.

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: Mot offert

CobiT är ett ramverk för kravställning och styrning av IT-verksamheten och den här kursen går igenom syftet med ramverket och de olika komponenterna som ingår. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Eftersom den senaste versionen av CobiT, 5.0, innehåller en hel del förändringar jämfört med tidigare versioner och kursen kan därför vara av intresse också för dig som har kunskap om tidigare versioner.

Kursinnehåll:

  • IT governance – koncept och syfte
  • CobiT 5 – ramverk, principer
  • Processer och komponenter
  • Användning av ramverket
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Utbildningen levereras endast som företagskurs.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser

Mars

Inga händelser

April

Inga händelser

Maj

Inga händelser

Juni

Inga händelser