INNOVATION SPARK

Innovation Spark är ett koncept för att ta fram och konkretisera idéer som kan utveckla affären och/eller verksamheten. Innovation handlar inte bara om att hitta nya produkter och tjänster mot slutkund....

EU-DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

GAP-analys Olingo har designat en tids- och kostnadseffektiv tvåstegstjänst som i ett första steg ger ledning och nyckelpersoner ökad insikt i hur den nya EU-förordningen, GDPR (General Data Protection...

MOGNADSMODELL & ROADMAP

En nuläges- och mognadsanalys ringar in konkreta förbättringsområden i din IT-verksamhet samt ger en bra grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Vi genomför analysen i fem dimensioner – Vision & Styrning, Processer, Verktygsstöd, Personal/Organisation samt Kultur. Vårt arbete resulterar i en rapport som beskriver nuläge och mognadsgrad men även ger konkreta förslag på åtgärder.