OLINGO REINFORCEMENT

Har det hänt att ni inte fått ut full effekt av genomfört projekt för att utveckla verksamheten? Att förbättringsarbetet dör när konsulten lämnat byggnaden? För att säkerställa att de nyetablerade...

VERKTYGSUPPHANDLING

Nedanstående process beskriver vår tjänst Verktygsupphandling i praktiken. I processen använder vi oss av de verktyg och erfarenheter som vi fått fram från ett stort antal...

AVTAL OCH LEVERANTÖRSHANTERING

En förutsättning för effektiva processer är tillgång till effektiva verktyg som samverkar. Vi hjälper er att definiera behovet, skriva kravspecifikationer, skapa upphandlingsunderlag, genomföra upphandling samt etablera avtal med leverantören. Vi kan även vara med som stöd när verktygen ska etableras för att säkerställa att ni får en effektiv koppling mellan arbetsprocesser och verktygsstöd. Vi har erfarenhet av upphandlingar inom både privat och offentlig sektor.

VERKSAMHETS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi hjälper dig att utveckla din IT-verksamhet på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv styrning av organisation, tjänst, process och verktygsstöd. I tjänsten ingår bland annat att vi definierar och inför fungerande modeller samt att vi formaliserar och strukturerar dina IT-processer. Vilken metod som väljs baserar på dina behov och förutsättningar men vi arbetar ofta med ITIL, Lean, cobit, KCS (Knowledge Centered Support) samt ISO/IEC 20000.

FÖRVALTNINGSETABLERING

För att lyckas hålla en effektiv leverans krävs effektiva tjänster, processer och stödverktyg. Men hur får man ihop dessa delar? Och hur säkerställer man att organisationens olika delar och roller samverkar på ett effektivt sätt? Vi använder oss av etablerade ramverk som ITIL, cobit och pm3 för att hjälpa våra dig att etablera en effektiv styr- och förvaltningsmodell.

TJÄNSTEORIENTERING

En tjänst ska fokusera på vad som skapar värde för mottagaren. När du som tjänsteleverantör beskriver dina erbjudanden i form av tjänster istället för som applikationer och system tydliggör du för mottagaren vad hon eller han har att vinna på att använda dem. Syftet med tjänstemodellering är att paketera alla dina tjänster och skapa en tydlig bild av samtliga tjänster som levereras till verksamheten/kunden.