Strategic Assessment

Strategic Assessment är ett samlingsnamn för flera tänkbara utvärderingsspår, till exempel Digital Readiness Assessment, Cloud Assessment och Executive Assessment. Syftet med samtliga dessa är att ge en...

STRATEGISKA TJÄNSTER

I våra paketerade tjänster använder vi oss av beprövade arbetssätt och verktyg som har utvecklats och finslipats genom de uppdrag vi genomfört. De är effektiva då uppdrag och scope är tydligt avgränsat och kan därför, i de flesta fall, erbjudas till fast pris.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Dessa tjänster är ”opaketerade” och utgör majoriteten av de tjänster och uppdrag vi levererar till våra kunder. De ser lite olika ut beroende på kundens specifika situation och behov. Inför leverans av dessa tjänster och uppdrag är vi noga med att, tillsammans med dig som kund, tydligt definiera mål och uppdragsbeskrivning.

INTERIMSROLLER

Att lyckas rekrytera rätt personer är kritiskt för alla organisationer. Likaså att hitta en tillfällig ersättare för ett tidsbegränsat linjeuppdrag. Olingo hjälper dig genom att erbjuda...