CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT

I den här kursen får du en djupare förståelse för innehållet i CSI-boken (Continual Service Improvement). Kursen vänder sig framför allt till dig som jobbar med förbättring och vidareutveckling av verksamheten samt rapportering och uppföljning.

SERVICE STRATEGY

I denna kurs får du en djupare förståelse för innehållet i Service Strategy-boken. Kursen vänder sig framför allt till dig som har en position på ledningsnivå eller som arbetar med IT-strategier.

SERVICE DESIGN

ITIL Lifecycle Service Design är en av fördjupningskurserna inom modulen ITIL Lifecycle. Syftet med kursen är att lära ut, testa och validera kunskaperna kring best practice inom IT Service Management.

SERVICE TRANSITION

I denna kurs får du en djupare förståelse för innehållet i Service Transition-boken.

SERVICE OPERATION

Service Operation är en av fördjupningskurserna inom modulen ITIL Lifecycle och syftar till att ge djupare förståelse för den del av livscykeln som heter Service Operation.