ITIL Foundation – Optimized

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för “best practice” inom IT Service Management. Förkunskaper: Erfarenhet inom IT är...

ITIL® FOUNDATION – Standard

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en god förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser. Kursen ger kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept.

ITIL® INSPIRATION AND AWARENESS

En kurs för dig som vill förstå nyttan med ITIL och få en övergripande förståelse för struktur och innehåll i ITIL-böckerna. Kursen ger dessutom många bra tips om hur man tillämpar ITIL praktiskt samt vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns vid införandet av ITIL.

ITIL® INTRODUCTION FOR SERVICE DESK

Det som skiljer denna kurs från övriga ITIL-kurser är att vi lägger mer tid på de processer som rör användarsupport, det vill säga Incident Management, Problem Management, Request Fulfilment och Access Management.