SERVICE OFFERINGS AND AGREEMENTS

Den här kursen ger dig en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om tjänstedefinition och avtalsfrågor.

PLANNING, PROTECTION AND OPTIMIZATION

I den här kursen får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som rör säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen.

RELEASE, CONTROL AND VALIDATION

I denna kurs får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om testning, validering och driftsättning av tjänster. Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med att planera och utföra förändringar på IT-tjänster.