AVTAL OCH LEVERANTÖRSHANTERING

Leverantörer står ofta viktiga delar av din tjänsteleverans. Kanske har ni outsourcat driften? Service desk ligger hos underleverantör? PC-leverantör… För att få helheten att fungera bra krävs tydliga avtal och en effektiv samverkan med samtliga leverantörer.
Vi hjälper er att sätta upp avtalen med leverantörerna, både SLA-delen och samverkansdelen. Ett tydligt avtal lägger grunden för ett bra samarbete. När avtalet är på plats hjälper vi även till att få samverkansprocesser, forum och uppföljning att fungera. Syftet är att skapa en relation som är långsiktigt värdeskapande för båda parter. Ramverk och modeller som används inkluderar SIAM och ITIL.

Ola
Kontakta Ola Källgården för mer information om tjänsten.
ola.kallgarden@olingo.se
Tel. 073 988 77 50